DOKUMENTY

Návrh Akčního plánu 2023 – 2025

Akční plán byl schválen ZM dne 04.12.2023 usnesením č. 303/9/6.1/2023.

Akční-plán-2023-2025.pdf (staženo 38× )


Vyhodnocení Akčního plánu za období 2017-2022

Vyhodnocení bylo schváleno RM dne 25.09.2023 usnesením č. 869/27/5/2023.

Vyhodnocení-Akčního-plánu-2017-2022.pdf (staženo 44× )

Naplňování-Akčního-plánu-za-období-2017-2022-graf.pdf (staženo 41× )


Plán udržitelné městské mobility města Přerova – finální verze

Celý dokument byl schválen ZM dne 21.08.2017 usnesením č. 876/30/5/2017 a usnesením č. 947/33/2/2017.

Analytická část

Návrhová část

Manažerské shrnutí

Veřejné projednání 5. 6. 2017

Vypořádání připomínek

Veřejné projednání 25. 1. 2017

Pracovní skupiny – zápisy z jednání (přílohy k dispozici na vyžádání):

Březen 2017

Listopad 2016

Zápisy z jiných jednání (přílohy k dispozici na vyžádání):

Březen 2017