DOKUMENTY

V této sekci jsou zveřejněny dokumenty, se kterými pracujeme při tvorbě plánu mobility, zároveň jsou zde zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin a hlavní výstupy.

Analytická část

Návrhová část

Manažerské shrnutí

Veřejné projednání 5. 6. 2017

Vypořádání připomínek

Veřejné projednání 25. 1. 2017

Pracovní skupiny – zápisy z jednání (přílohy k dispozici na vyžádání):

Březen 2017

Listopad 2016

Zápisy z jiných jednání (přílohy k dispozici na vyžádání):

Březen 2017