Seznam členů výrobního výboru

Členy výrobního výboru jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Přerov, kteří mají v kompetenci řídit tento projekt ze strany města (viz seznam členů níže). Součástí výrobního výboru jsou také zástupci zpracovatele společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. a UDIMO, spol. s r.o.

ČLENOVÉ TÝMU FUNKCE V RÁMCI SUMP POZICE V RÁMCI MAGISTRÁTU
Ing. arch. Jan Horký Vedoucí projektu Člen rady města
Ing. Pavel Gala Technická část Vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Ing. František Zlámal Technická část Vedoucí oddělení koncepce a rozvoje města, Odbor koncepce a strategického rozvoje
Ing. Kamila Lesáková Technická část Referentka oddělení koncepce a rozvoje města, Odbor koncepce a strategického rozvoje
Ing. Jitka Kočicová Technická část Vedoucí odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ
Mgr. Jiří Janalík Cyklokoordinátor DPNK
technická i osvětová část
Referent oddělení územního plánování, Odbor koncepce a strategického rozvoje
Ing. Hana Mikulová Správce dotací, administrátor projektu na osvětovou část Oddělení projektů, veřejných zakázek dotací, Odbor řízení projektů a investic
Ing. Daniela Novotná Osvětová část Vedoucí odboru kanceláře primátora
Bc. Lenka Chalupová Osvětová část Vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, odbor kancelář primátora
Bc. Hana Chmelíčková DiS. Osvětová část Referentka organizačního oddělení, odbor kancelář primátora