ÚVOD

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán mobility města Přerova". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

- Bezpečnější doprava.
- Kvalitnější ovzduší.
- Zlepšení dopravní dostupnosti.
- Přerov jako inovativní město s vizí.
- Schopnost města reagovat na potřeby všech obyvatel.

Prostřednictvím realizace osvětové kampaně s důrazem na zapojení veřejnosti a přínosy Plánu mobility chceme změnit postoje a jednání obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy a docílit tak zvýšení podílu udržitelných forem dopravy na úkor individuální automobilové dopravy.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

AKTUALITY

Život je jako jízda na kole, chcete-li si udržet rovnováhu,
musíte být stále v pohybu.

Albert Einstein

Napište nám

Vaše názory jsou pro nás důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy Plánu mobility se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.

Přehled všech aktivit naleznete ZDE

Projekt „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“ je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, www.sfzp.cz, www.mzp.cz