Zveřejnili jsme Návrhovou část

Návrhová část obsahuje přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu (rok 2035), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investičně méně náročné povahy.

Návrhová část (verze k 29. 6. 2017)