Pěšky po Přerově, to se vyplatí

chodniky_cesty_jizni_ctvrt_005Pěší doprava je nejpřirozenějším lidským pohybem. Do centra se přitom dostanete do 30 minut chůze. Tato cesta představuje cca 2100 kroků. Lidé se sedavým zaměstnáním udělají v průměru pouze 5000 kroků za den. Počet kroků do 7500 za den spadá do kategorie nízké pohybové aktivity.

Vnímání při chůzi je v současné době mnohde při pohybu po městě znehodnocováno pocitem nebezpečí nebo zvýšenou hladinou hluku při chůzi podél páteřních komunikací. Zatímco je řidič vozidla před tímto hlukem částečně chráněn, chodci jsou mu vystaveni zcela.

Proto je vhodné přijmout opatření pro snížení hlukové zátěže obyvatel. Hluk z dopravy se snižuje se snižující se intenzitou vozidel i s jejich rychlostí. Další problémy přinášejí chodcům bariéry v území. Ty jsou nejčastěji tvořeny automobilovou dopravou. Jedná se o bariéry při překonání vozovky.

Cílem plánu mobility je tyto nedostatky cíleně odstraňovat a vytvořit podmínky pro příjemnou chůzi městským prostředím. Pro ochranu chodců je navrženo k přestavbě množství přechodů pro chodce i míst pro přecházení pro zajištění bezpečnosti. Je navrženo zkrácení přechodů, zajištění bezbariérové úpravy a zajištění rozhledu i pro děti a matky s kočárky. Přechody vedení přes více než jeden jízdní pruh v každém směru jízdy mimo řazení v křižovatce je nutné navrhnout jako řízené světelnou signalizací s preferencí chodců.

Rušení přechodů z důvodu omezování automobilového provozu chodci je nemyslitelné. Všude v místech poptávky po přecházení je nutné toto přecházení zajistit v dostatečné kvalitě pro pěší.

Samostatnou kapitolou jsou přechody pro chodce zajišťující cestu do školy a cestu na dětské hřiště. Ty by měly být realizovány prioritně.

Plán mobility navrhuje doplnění či úpravu:

 • 76 míst pro přecházení
 • 143 přechodů pro chodce
 • 2 posunutí přechodu
 • 27 snížení obrub
 • 53 míst úprav reliéfní dlažby
 • 4 vložení středního ostrova stávajícího přechodu
 • 6 zajištění rozhledu na stávajícím přechodu
 • 20 zkrácení stávajících přechodů
 • Žádný přechod není navržen ke zrušení.

Pro zvýšení pohody centra města a jeho přístupů je navrženo rozšíření pěší zóny na ulici Mostní, Pivovarskou a Kratochvílovu.

Také je navržena dostavba nových chodníků tam, kde je pohoda pěších nedostatečná. Jedná se o ulice:

 • Bayerova – Šrobárova,
 • Č. Drahlovského – Kojetínská
 • Seifertova – Kaufland
 • Emos – Sportovní
 • Pod Skalkou – Sportovní (vnitroblok)
 • U Výstaviště
 • tř. Gen Janouška,
 • Optiky (vnitroblok),
 • Klivarova,
 • U Tenisu,
 • Koliby,
 • Kozlovská (vnitroblok),
 • Dluhonská,
 • Na Hrázi.

Ve vnitroblocích bytových domů je prioritně nutné řešit problém parkování, proto by rekonstrukce chodníků zde měli výt nahrazeny za řešení celého uličního profilu. Cílem je vytvoření vhodných podmínek pro všechny druhy dopravy včetně parkování.

Samostatnou skupinou je výstavba sdružených stezek do Lýsek a Horní Moštěnice, podél silnic pro snížení nehod se smrtelnými následky.

Návrhy pěší dopravy jsou znázorněny ve výkresové příloze Návrh staveb pěší dopravy.

PesiDoprava