O6V2M90

Předběžné výsledky průzkumu veřejnosti

V rámci iniciační části projektu a souběžného vypracovávání analytické části technické části bylo provedeno dotazníkové šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů tazatelů […]

PocitovaMapa

Výsledná pocitová mapa Přerova

V období září – října 2016 měla veřejnost možnost vyplnit pocitovou mapu Přerova a přispět svým dílem k tvorbě nového […]

Paper-research-questionnaire

Ukončili jsme průzkum domácností

V rámci charakteristiky poptávky po mobilitě byl proveden dopravně sociologický průzkum (průzkum domácností), který byl zaměřen přednostně na zjištění standardního […]

Trafficjam

Dopravní průzkumy

V období měsíců září – říjen 2016 bude v rámci analytické části projektu na území města probíhat soubor dopravních průzkumů. Základní […]

Cyklojizda

Přerovská cyklojízda

Zveme vás na cyklojízdu v Přerově, která proběhne 20. 9. 2016 (16:30 hod., náměstí TGM) v rámci Evropského týdne mobility […]