Ukončili jsme průzkum domácností

Paper-research-questionnaireV rámci charakteristiky poptávky po mobilitě byl proveden dopravně sociologický průzkum (průzkum domácností), který byl zaměřen přednostně na zjištění standardního dopravního chování obyvatel/domácností města v průběhu běžného pracovního dne. Cílem průzkumu bylo stanovit stávající dělbu přepravní práce, dále byl zaměřen i na získání odpovědi na případnou změnu dopravního chování obyvatel.

V současné době jsou tyto informace zpracovávány a následně budou využity pro zpracování analytické části a zveřejněny na těchto stránkách.