Výsledná pocitová mapa Přerova

V období září – října 2016 měla veřejnost možnost vyplnit pocitovou mapu Přerova a přispět svým dílem k tvorbě nového plánu mobility. Stačilo, aby do mapy v jednotlivých krocích označili konkrétní místo, kde se cítíte nebezpečně, kde je špatný stav komunikace, kde něco chybí/překáží. Ke každému bodu/linii na mapě bylo při jeho zaznačení navíc možné vložit komentář. V současné době jsou tyto záznamy zpracovávány a na uvedeném odkazu je možné zobrazit výslednou mapu města.

V případě, že Vám nefunguje výše uvedené tlačítko, pocitovou mapu naleznete na adrese http://www.pocitovemapy.cz/prerov-2016