Předběžné výsledky průzkumu veřejnosti

O6V2M90V rámci iniciační části projektu a souběžného vypracovávání analytické části technické části bylo provedeno dotazníkové šetření pomocí polostrukturovaných rozhovorů tazatelů v ulicích Přerova s širokou veřejností. Předmětem dotazníkového šetření bylo v rámci několika otázek zjistit základní souhrn názorů na situaci ve městě, a to především v oblasti dopravy a městské mobility.

Průzkum probíhal během měsíce září 2016 a zapojilo se do něj více než 400 respondentů. Níže jsou uvedeny předběžné výsledky průzkumu.

Pokud se však chcete ještě aktivně zapojit, můžete tak učinit v rámci rozsáhlého průzkumu domácnosti.