Wurmova ulice se mění na jednosměrnou silnici

Wurmova2Řidiči, kteří vjedou z Čechovy do Wurmovy ulice v Přerově, budou muset ctít nové dopravní značení. Od 30. 3. 2017 se totiž silnice stává jednosměrnou, takže se už odtud auta nedostanou na Komenského třídu, která je jednou z hlavních dopravních tepen města. Značka jim dovolí pouze dojet k finančnímu úřadu – a dál už neprojedou.
„Touto úpravou dojde k odstranění nepřehledné křižovatky s ulicí Komenského – konkrétně s vyústěním cyklostezky a chodníku s přechodem pro chodce. Cyklista jedoucí po stezce má totiž špatné rozhledové poměry za nároží budovy v místě křižovatky – a stejně tak měl zhoršený výhled řidič jedoucí z Wurmovy ulice na Komenského třídu,“ konstatoval náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO). Úprava má přinést lepší podmínky i pro chodce. „Bylo běžné, že na přechodu pro chodce stálo auto a chodci byli nuceni jej obcházet a pohybovat se tak mimo chráněný prostor přechodu. Tato situace bývala zvlášť nebezpečná pro děti, které kličkovaly mezi auty,“ doplnil přerovský cyklokoordinátor Jiří Janalík.
Součástí navrženého řešení je rovněž zřízení protisměrného jízdního pruhu pro cyklisty.

Foto: Wurmova ulice je nově jednosměrná. Řidiči se už odtud nedostanou na Komenského třídu. Situace bude přehlednější pro chodce i cyklisty.

Zdroj: www.prerov.eu/redakce