Přijďte se dozvědět, co se změní v dopravě

Datum: 5. 6. 2017
Čas: 16:30 hod
Místo: velký sál Městského domu, Kratochvílova 1

Na jednání bude prezentován koncept návrhové části Plánu mobility, která popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly na území města Přerova realizovat. Bude představena základní představa pro rozvoj a směřování oblasti dopravy/mobility města ve všech dopravních módech do roku 2030. Rovněž se budou probírat názory a podněty občanů k prezentovaným cílům, opatřením a aktivitám/projektům.

Podkladové dokumenty: