Co je navrhováno v automobilové dopravě

Přerov s Tyršovým mostem (foto MK)Přerov čekají krušné časy, naštěstí nebudou trvat dlouho. Kolony narostou tak, že průjezd mezi Předmostím a městem bude téměř nezvladatelný. Tento stav bude trvat minimálně rok. Je to dáno předstihem výstavby dálnice D1 Přerov -Lipník s uvedením do provozu v roce 2018 před ostatními stavbami. Etapizace výstavby D1 je v pravomoci Ministerstva dopravy a ŘSD.

Zkusme si teď představit Přerov bez kolon. I tento zdánlivě velký cíl může být již v roce 2019 skutečností. Plánované stavby zvýší kapacitu i o 20 tis. vozidel. Kolony zmizí. Důležitými stavbami jsou plánovaná křižovatka Předmostí a Průpich. Obě mají plánované uvedením do provozu v roce 2019. Pro úplné zajištění průjezdnosti na ulici Polní musí být realizována také křižovatka s ulici Dluhonskou s dostatečnou kapacitou, kterou jednopruhová okružní křižovatka nezajistí. Bez ní je převedení dopravy mezi lety 2019 a 2021 a následné zklidnění Velké Dlážky po roce 2021 těžko myslitelné. Pro odvedení tranzitu z Velkých Novosadů je nutná výstavba posledního úseku D1 Přerov – Říkovice s termínem uvedení do provozu právě v roce 2021. Odlehčení ulice Komenského a 17. listopadu má zajistit budoucí výstavba jihozápadního a jihovýchodního obchvatu města.

Odstranění kolon ovšem neznamená zlepšení kvality bydlení ve městě. Znamená to pouze zrychlení cesty autem z bodu A do bodu B. Pro většinu obyvatel bydlících ve vnitroblocích se mnoho nezmění, pokud nebude doprava v nich regulována.

Podívejme se do teorie urbanismu, kde najdeme poučku, že průjezd vnitroblokem nemá být rychlejší než průjezd okolo něj po sběrné síti komunikací. Právě těchto průjezdů je dnes ve velké míře využíváno na ulici Pod Valy, Ztracená, Sušilova, Jaselská i jinde. Řidiči si zde zkracují cestu.

Pro zlepšení pohody bydlení ve městě navrhuje plán mobility zklidnění dopravy formou zón 30. Město by mělo jít ovšem ještě dál a znemožnit tranzitní průjezd vnitrobloky jednosměrným řešením komunikací či stavební uzávěrou, která dovolí průjezdu cyklistům.

Pěší zóny se rozrostou na ulici Kratochvílova a Mostní. Automobilová doprava bude proto převedena na ulici Palackého, která bude v budoucnu obousměrná.

Cílem nejvyšším po roce 2021 je zlepšení bydlení na Velké Dlážce a na ulici Palackého odkud mohou být vozidla přesměrována na obchvat ulice Polní a Průpich, jelikož tyto komunikace jsou mimo zóny bydlení.

Ing. Petr Macejka, Ph.D
zpracovatel plánu mobility